Přistávací poplatky

  • Základem pro výpočet přistávacích poplatků je MTOW letadla uvedená v osvědčení letové způsobilosti.
  • Přistávací poplatek je poplatek za jedno (1) přistání nebo jedno (1) „touch and go“ na letišti Příbram (LKPM). Vztahuje se na asfalt i trávu.
  • Poplatek je uveden v Kč a EUR včetně DPH.

Hmotnost letadel

ULL - do 450 kg

A/C do 1 MTOW

A/C do 2 MTOW

A/C do 3 MTOW

A/C do 4 MTOW

A/C do 5 MTOW

A/C do 6 MTOW

JET do 3 MTOW

JET nad 3 MTOW

Přistávací poplatky v Kč

150 Kč

200 Kč

400 Kč

600 Kč

800 Kč

1000 Kč

1200 Kč

2000 Kč

5000 Kč

Přistávací poplatky v EUR

6.5 €

8.5 €

17 €

25 €

33.5 €

42 €

50 €

84 €

209 €

Pricing Table WordPress Plugin
  • Uživatel (provozovatel letadla) je povinen uhradit přistávací poplatky za uskutečněná přistání. Nemá-li letadlo provozovatele, odpovídá za úhradu přistávacích poplatků jeho vlastník.
  • Úhrada přistávacích poplatků:

a) Provozovatelé/vlastnící letadel, kteří jsou registrováni v systému LKPM, hradí poplatky jednorázově (jednou za měsíc) na základě faktury vystavené provozovatelem letiště Příbram. Faktury jsou vystavovány do 15. dne následujícího měsíce, za které poplatky náleží. Splatnost faktury je 14 dní.

b) V publikované době 1 APR – 31 OCT, MON-FRI 0600-1600 SAT, SUN, HOL 0800-1600 jinak O/R 1 NOV – 31 MAR MON-FRI 0800-1400 jinak O/R se přistávací poplatky hradí na stanovišti RADIO.

c) Mimo publikovanou dobu je evidována komunikace a pohyby letadel zaznamenává kamerový systém. Případná uskutečněná přistání budou provozovatelem letiště vyúčtována po uplynutí kalendářního měsíce, faktura bude vystavena na provozovatele letadla podle poznávací značky letadla (tzv. „imatrikulace“), nemá-li letadlo provozovatele, bude faktura vystavena jeho vlastníkovi. Fakturu je povinen uhradit uživatel, provozovatel nebo vlastník letadla do termínu splatnosti.

 

Přejít nahoru