Výška letu po okruhu je 2500 ft / 762 m AMSL.

Minimální výška 1. a 4. okruhové zatáčky:

 – letouny 1850 ft / 564 m AMSL
 – kluzáky a motorové kluzáky 1700 ft / 518 m AMSL

 Letištní okruhy na sever provádět mimo zástavbu obce Občov tak, aby 1. zatáčka okruhu RWY 24, respektive 3. zatáčka okruhu na RWY 06, byla posunuta ve směru na západ, mimo obec Občov.

Velitelé letadel se řídí příslušným zněním letištního řádu, leteckých předpisů a pokyny osoby poskytující informace. V době kdy není ustavena služba poskytující informace, provádějí velitelé letadel hlášení poloh „naslepo“ na frekvenci PŘÍBRAM RÁDIO 118,755.

V době, kdy není poskytována služba poskytující informace, nezodpovídá provozovatel letiště za provozuschopnost letiště.

 

Velitel letadla, který odlétává v provozní době letiště na jiné letiště musí oznámit stanovišti poskytujícímu informace, osobně nebo radiotelefonicky, imatrikulaci letadla, jméno velitele letadla, letiště přistání a počet osob na palubě.

 

 Při místní letové činnosti oznamuje velitel letadla při odletu pouze imatrikulaci letadla a dobu návratu.

 
 
Přejít nahoru